четвъртък, 16 юни 2016 г.

MeMo - G - Карма 2016

Няма да умра.                       х8

Идвам от оня свят.
Да си изкарам своя яд.
Аз съм гад.
Изливащ се водопад.
Река от източния бряг.
Поздрав и капак,
за оня тъпак,
който ми се прави на ташак.
К'ъв си ти ве слабак?

Припев:
Няма да умра. (няма няма)
Няма да умра. (няма няма)
Няма да умра. (няма няма)
Няма да умра. (няма няма) Няма.

Няма да умра.
Няма да умра.                  
Няма да умра.                    
Няма да умра.  (няма няма да умра)
Няма да умра.                    
Няма да умра.                    
Няма да умра.                    
Няма да умра.  (няма няма да умра)

Реденето да започне сега.
Аз съм сага.
Ти си прага.
Кой ти слага?
Кой ти влага?
На кой се отчита?
К'во ти се предпочита?
Гледане на видео или слушане на музика?
Ха ха ха.
Аз ще ти кажа едно: няма да умра!
Раз два.
Сега припева.

Припев:
Няма да умра. (няма няма)
Няма да умра. (няма няма)
Няма да умра. (няма няма)
Няма да умра. (няма няма) Няма.

Няма да умра.
Няма да умра.                    
Няма да умра.                    
Няма да умра.  (няма няма да умра)
Няма да умра.                    
Няма да умра.                    
Няма да умра.                    
Няма да умра.  (няма няма да умра)

Докато съм жив.
Няма да съм мързелив.
Докато съм жив.
Ще съм трудолюбив.
Няма да се откажа от тоя прилив или отлив.
Ще се боря за моя залив.

Припев:
Няма да умра. (няма няма)
Няма да умра. (няма няма)
Няма да умра. (няма няма)
Няма да умра. (няма няма)
Няма да умра. (няма няма) Няма няма.